Słownik Slangu

AFK Away From Keyboard – z dala od klawiatury.

Aggro Poziom wrogości przeciwników, którzy swoje ataki skupiają na jednej konkretnej postaci. Zazwyczaj jest to zadania tanka, który aggruje przeciwników.

AOE Area Of Effect – umiejętność obszarowa lub obszar na którym działa dana umiejętność.

Boost Wzmocnienie danej broni lub pancerza mające miejsce przy okazji poprawek wprowadzanych do gry.

Bug Błąd oprogramowania, usterka wykryta w grze.

CC Crowd Controll – umiejętności pozwalające kontrolować zachowanie kilku przeciwników – spowalnianie, unieruchamianie, ogłuszanie.

DD Direct Damage – obrażenia bezpośrednie zadane pojedynczemu przeciwnikowi, czasem także określenie umiejętności zadającej tego typu obrażenia.

DOT Damage Over Time – obrażenia zadawane przeciwnikowi przez pewien okres czasu.

DPS rodzaj postaci której podstawowym zadaniem jest zadawanie obrażeń, czasem także ilość obrażeń zadawanych w określonym czasie.

Dungeon Podziemia, lochy, kazamaty.

EQ Equipment – wszystkie przedmioty jakie ma na sobie postać gracza.

Exp Doświadczenie, w Albionie określane jako fejm.

Fejm Doświadczenie zdobywane przez wszelkie czynności w grze.

FF Fejm Farm – grupowa aktywność nastawiona na zdobywanie doświadczenia (grindowanie), najczęściej oznaczająca grupowe przygody w dungeonach.

GvG Group vs. Group – w Albionie walka 5 na 5, której celem może być przejęcie lub utrzymanie posiadanego terenu. W skład grupy wchodzi tank, healer i trzech dpsów.

Healer Rodzaj postaci, która specjalizuje się w leczeniu.

Holy Jeden z dwóch typów healera w Albionie.

HOT Healing Over Time – leczenie działające przez jakiś czas, przywracające daną liczbę punktów życia w określonym przedziale czasowym.

IP W Albionie określenie mocy przedmiotów, które w danej chwili postać ma na sobie.

Kite Kajtowanie – sposób walki z przeciwnikiem polegający na zadawaniu mu obrażeń na odległość i odsuwaniu się od niego przed zadaniem kolejnych obrażeń.

Lag Spowolnienie wymiany pakietów między serwerem a klientem.

LFG Looking For Group – poszukuję grupy, rzadziej Looking For Guild – czyli poszukuję gildii.

Loot Przedmioty i srebro otrzymane z pokonanego przeciwnika lub moba. Lootowanie – zbieranie przedmiotów z zabitych przeciwników.

Naturka Jeden z dwóch typów healera w Albionie charakteryzuje się leczeniem rozłożonym w czasie.

Nerf Osłabienie danej broni lub pancerza mające miejsce przy okazji poprawek wprowadzanych do gry.

NPC Non-Player Character – każda postać niebędąca postacią sterowaną przez garcza.

OMW On My Way – jestem w drodze.

OP Over-Powered – NPC, broń, element pancerza, który jest zbyt potężny, mocniejszy.

Patch Łatka do gry naprawiająca bugi, wprowadzająca nerfy lub boosty przedmiotów, czasem dodająca nowy content.

PK Player Kill – zabijanie graczy.

Pull Pullowanie – ściąganie na siebie uwagi przeciwników, zbieranie aggro.

PvE Player vs. Environment – wszelkie aktywności w których gracz walczy przeciwko otoczeniu, określa się tak między innymi dungeony.

PvP Player vs. Player – wszelkie aktywności w których gracz walczy z innym graczem.

Respawn Ponowne pojawienie się moba po jego zabiciu, lub surowca po jego zebraniu.

Rez/Res Wskrzeszanie gracza.

Spawn Point Miejce w którym odradza się mob, lub w którym pojawia się surowiec danego rodzaju.

Stun Ogłuszenie, tymczasowe zablokowanie przeciwnika.

Tank Rodzaj postaci, która specjalizuje się w trzymaniu aggro, zbieraniu przeciwników w jedno miejsce, ogłuszaniu ich i stunowaniu.

WTB Want To Buy – chiałbym kupić.

WTS Want To Sell – Chciałbym sprzedać.

Zerg Grupa graczy powyżej 10 osób zgromadzonych w jednym miejscu, oznaczona czerwonym okręgiem na mapie.

ZvZ Zerg vs. Zerg – starcia graczy zebranych w duże grupy, powyżej 10 graczy w każdej z grup.